αρχικη

η ιδέα


Οι "Δραστηριότητες", έρχονται αυτή τη χρονιά από το Πλουμί project

Λίγα λόγια για τις Δραστηριότητες, ένα σύνολο από εβδομαδιαία, μηνιαία και μη,  σεμινάρια, μαθήματα και γεγονότα που έρχονται από το Πλουμί project αυτή τη χρονιά.

αυτάρκεια

Η αυτάρκεια, η ξεχασμένη γνώση της, η συλλογή τροφής, οι πρώτες ύλες, η μεταποίηση,  οι τεχνικές  συνήρησης, τη βιωματική προσέγγιση των παραπάνω καθώς και όλες εκείνες οι τεχνικές, που πραγματεύονται τη σχέση του ανθρώπου με το σώμα και το πνεύμα του, με την κίνηση και την ισορροπία με αυτό.

μουσική

Η μουσική, η προσέγγιση με τα όργανα, με βασικές αρχές όπως ο ρυθμός , η σύνθεση ή ο συγχρονισμός με τους άλλους, οι πρώτες γνώσεις γύρω από αυτή, οι μουσικές ομάδες βασισμένες πάνω σε είδη, ρεύματα και παραδόσεις και τα όσα δίνει το να παίζει κανείς μαζί με άλλους.

πληροφορία

Η πληροφορία και η γνώση  γενικότερα, όλες εκείνες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τις επιστήμες, την έκφραση μέσα από την τέχνη, το λόγο, την εικόνα, η γνωριμία με την κουλτούρα άλλων περιοχών, η έκφραση μέσα από αυτή καθώς και η ισότιμη ή μη σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία.

παντοπωλείο

Το παντοπωλείο, με μια σειρά δραστηριοτήτων βασισμένων στη δυνατότητα του ανθρώπου να παράγει, να δημιουργεί, και γενικά να στέκεται στα πόδια του, χωρίς  εμπόδια, χωρίς  δυσκολίες που επιβάλλει η πραγματικότητα σε νέες σχέσεις με όσο πλατιά κοινά και σε νέες ιδέες και μοντέλα οικονομίας.